Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.18
ze dne 09.03.2009

Usnesení k dodatečnému zařazení do prodeje BJ 1234/XY paní XY bytového domu Galandova č.p. 1232 až 1234 – prodej V.etapa

Rada MČ

I. projednala  žádost  o zařazení do prodeje paní XY  b.j. 1234/XY ul. Galandova č.p. 1234 po zaplacení dluhu


II. souhlasí  a doporučuje ZMČ schválit zařazení do prodeje paní XY b.j.1234/XY ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů  v platném znění, z důvodu  řádného  placení nájemného v minulých letech a nikdy nepatřila  mezi dlužníky.


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF