Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.30
ze dne 19.05.2008

Usnesení k dodatečnému  zařazení do prodeje BJ 1152/XY  manž. XY  bytového domu Vondroušova č.p. 1150 až 1153 - prodej III.etapa

Rada MČ

I. projednala  žádost zařazení do prodeje manželů XY b.j. 1152/XY ul. Vondroušova 1152 po zaplacení dluhu 8 639 Kč ( 1 nájem +poplatky z prodlení ) po rozeslání nabídek.


II.  souhlasí  a doporučuje ZMČ schválit zařazení do prodeje manž. XY 1152/XY ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů   v platném znění, z důvodu řádného placení nájemného v minulých letech a nikdy nepatřili mezi dlužníky.


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF