Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.18
ze dne 20.05.2009

Usnesení k daru Městské části Praha 17 pro Místní oddělení Policie ČR Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost vedoucího místního oddělení Policie ČR - Řepy


II. SOUHLASÍ

s poskytnutím věcného daru dle požadavku OŘ PČR ve formě PC ve výši 15 000,- Kč


III. UKLÁDÁ

kanceláři starostky připravit darovací smlouvu na poskytnutí věcného daru ve formě PC ve výši 15 000,- Kč, starostce podpis příslušné smlouvy.

Tisk Export článku do PDF