Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.7
ze dne 28.01.2009

Usnesení k darování vyřazeného počítače zdravotně postiženému dítěti

Rada MČ

I. schvaluje darování jednoho počítače vyřazeného z provozu MČ Prahy 17 paní XY pro potřeby zdravotně postiženého syna


II. ukládá kanceláři tajemníka vytipování vhodného PC a zajištění agendy spojené s darováním PC

Tisk Export článku do PDF