Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.29
ze dne 16.06.2008

Usnesení k darovací smlouvě se společností FILM MAKERS s.r.o.

Rada MČ

I. projednala předložený návrh smlouvy.


II. souhlasí a pověřuje pí. starostku podpisem smlouvy.


III. pověřuje OŽPD účelným použitím peněžního daru v rámci údržby zeleně.
Tisk Export článku do PDF