Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 39.45
ze dne 06.08.2008

Usnesení k autorskému dozoru  projektanta - Jiránkova 1135, 1137, 1138

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky  malého rozsahu zadané dle § 12 odst.3 a § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na výkon autorského dozoru projektanta akcí "Sanace panelového domu Jiránkova 1135, 1137, 1138"


II. souhlasí  s přijetím nabídky firmy  MCT, spol.s.r.o., Pražská 16, 102 21, Praha 10 - Hostivař, IČO 165 55 881,DIČ CZ 165 55 881, výkon bude provádět autorizovaný inženýr  Ing. Ivan  Řehoř

bez DPH Jiránkova 1135 - 15 000 Kč , vč. DPH 17 850 Kč  

bez DPH Jiránkova 1137 - 15 000 Kč , vč. DPH 17 850 Kč  

bez DPH Jiránkova 1138 - 15 000 Kč , vč. DPH 17 850 Kč  


III. souhlasí s financováním z rozpočtu z částky určené na realizaci jednotlivých objektů


IV. ukládá  OÚRI Ing. Filipové zajistit potřebné, starostce podpis objednávky

Tisk Export článku do PDF