Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 43.9
ze dne 24.09.2008

Usnesení k architektonicko urbanistické objemové studii, Polyfunkční dům v Praze 17 - Řepy - lokalita Slánská

Rada MČ

I. projednala Architektonicko urbanistickou objemovou studii, Polyfunkční dům v Praze 17 - Řepy - lokalita Slánská 


II. byla seznámena s upravenou a znovu předloženou studií Polyfunkčního domu v Praze 17 - Řepy- lokalita Slánská


III. ukládá OÚRI Ing. Filipové dát na vědomí žadateli o projednání žádosti

Tisk Export článku do PDF