Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.50
ze dne 19.05.2008

Usnesení k analýze potřeb uživatelů sociálních služeb, která byla předložena na 33. jednání RMČ Ing. Svobodou a Bc. Soukupovou

Rada MČ

I. bere vědomí analýzu potřeb uživatelů sociálních služeb.


II. ukládá Ing. Svobodovi předložit tento materiál na jednání ZMČ dne 28.5.2008

Tisk Export článku do PDF