Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.9
ze dne 28.01.2009

Usnesení k administrativní zajištění výběrových řízení

Rada MČ

I. projednala vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na: Administrativní zajištění výběrových řízení


II. souhlasí s vypsáním výzvy


III. ukládá OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF