Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 08.12.2014

Usnesení

Us RMČ 000585/2014

Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na službu - zpracování studie "Vícepodlažní garáže v ul. Mrkvičkova"

Rada městské části

1. projednala
pořadí nabídek a přijetí nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na službu - zpracování studie "Vícepodlažní garáže v ul. Mrkvičkova", zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
2. ruší

výběrové řízení na službu - zpracování studie "Vícepodlažní garáže v ul. Mrkvičkova", zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

3. ukládá
OÚRI postupovat ve smyslu usnesení
Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF