Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000481/2018

Program mimořádného 3. zasedání ZMČ Praha 17 konaného dne 9. 1. 2019

Rada městské části

1. se seznámila

s návrhem programu mimořádného 3. zasedání ZMČ Praha 17 konaného dne 9. 1. 2019,

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

2. schvaluje

navržený program mimořádného 3. zasedání ZMČ Praha 17 konaného dne 9. 1. 2019,

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

3. ukládá

KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF