Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000480/2018

Změny rozpočtu k 31. 12. 2018 - DODATEK

Rada městské části

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 126

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

2. ukládá

Mgr. J. Synkové - starostce městské části

předložit Změny rozpočtu k 31. 12. 2018 - DODATEK k informaci na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF