Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000476/2018

Žádost Centra sociálně zdravotních služeb o schválení přijetí sponzorských darů.

Rada městské části

1. projednala

žádost Centra sociálně zdravotních služeb o přijetí sponzorských darů.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

2. schvaluje

žádost Centra sociálně zdravotních služeb o přijetí sponzorských darů.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

3. ukládá

vedoucí OSV informovat žadatele CSZS o výsledku jednání.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Zodpovídá:  Bc. Jana Císařová, Vedoucí odboru sociálních věcí

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF