Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000471/2018

Výběrové řízení „Rekonstrukce volných bytů - XXII."

Rada městské části

1. projednala

záměr provedení rekonstrukce 5 níže uvedených volných bytů ve vlastnictví MČ Praha 17: 

  • č. 14 Žufanova 1094 (2+k.k.)
  • č. 18 Bazovského 1119 (1+k.k.)
  • č. 64 Jiránkova 1136 (2+k.k.)
  • č. 49 Jiránkova 1137 (2+k.k.)
  • č. 16 Makovského 1143 (2+k.k.)

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

2. schvaluje

vypsání výběrového řízení na stavební práce „Rekonstrukce volných bytů - XXII." spočívající v rekonstrukci bytů: 

  • č. 14 Žufanova 1094 (2+k.k.)
  • č. 18 Bazovského 1119 (1+k.k.)
  • č. 64 Jiránkova 1136 (2+k.k.)
  • č. 49 Jiránkova 1137 (2+k.k.)
  • č. 16 Makovského 1143 (2+k.k.)

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

3. ukládá

vedoucí OSOM zajistit plnění usnesení.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF