Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000468/2018

Stanovení příplatku za vedení pro ředitelky/ředitele mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy, ředitele Centra sociálně zdravotních služeb a ředitele Kulturního centra Průhon

Rada městské části

1. souhlasí

s předloženým stanovením příplatků za vedení pro ředitelky mateřských škol, ředitelky základních škol, ředitelku základní umělecké školy, ředitele Centra sociálně zdravotních služeb a Kulturního centra Průhon

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

2. ukládá

kanceláři tajemníka, odd. personálnímu a platovému, zpracovat předložené návrhy s účinností od 1. ledna 2019

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF