Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000466/2018

Výběr dodavatele sdružených služeb v rámci dodávky elektrické energie

Rada městské části

1. bere na vědomí

informaci o realizaci výběru dodavatele sdružených služeb dodávky elektrické energie prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno, na období 2019 až 2020, v rozsahu subjektů, které uzavřely "Dohodu o spolupráci při výběru dodavatele služeb spojených s dodávkou elektrické energie" s tím, že novým dodavatelem se od 1. 1. 2019 stává dodavatel CENTROPOL ENERGY, a.s., a to jednotkovou cenu za silovou elektřinu 1 538,- Kč/MWh, což představuje celkovou cenu 2 879 136,- Kč bez DPH. Jedná se o dodávku elektřiny v rámci sdružených dodávek elektřiny v předpokládaném souhrnném množství 1872 MWh.

Schválen (Pro: 7.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF