Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000464/2018

Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019 a Návrh plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na rok 2019 - I. verze

Rada městské části

1. projednala

1. Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019 - I. verze

2. Návrh plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na rok 2019 - I. verze

Schválen (Pro: 7.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

2. ukládá

Mgr. J. Synkové - starostce městské části

projednat se správci kapitol rozpočtu a správci hospodářské činnosti I. verzi návrhu rozpočtu a plánu hospodářské činnosti na rok 2019 včetně zapracování požadavků, které vzešly z jednání RMČ dne 19. 12. 2018.

Schválen (Pro: 7.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF