Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000463/2018

Odvolání člena a jmenování člena Komise kultury a vzdělávání

Rada městské části

1. odvolává

 členku komise:

  • Komise kultury a vzdělávání

 Mgr. Zuzanu Novotnou,

2. jmenuje

členku komise:

Komise kultury a vzdělávání

                       Mgr. Alenu Kopejtkovou,

3. ukládá

Kanceláři starostky postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
  Postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Zodpovídá:  Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového
  Na vědomí.

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF