Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000462/2018

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

důvodovou zprávu a navržené znění novely jednacího řádu,

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

předložené znění JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17, a to s účinností od 1. 1. 2019.

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF