Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000460/2018

Program zasedání ZMČ 2 dne 10. 12. 2018

Rada městské části

1. se seznámila

s návrhem programu 2. zasedání ZMČ Praha 17 dne 10. 12. 2018,

2. schvaluje

navržený program 2. zasedání ZMČ Praha 17 dne 10. 12. 2018,

3. ukládá

KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF