Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000459/2018

Jednací řád komisí Rady Městské části Praha 17

Rada městské části

1. projednala

jednací řád komisí RMČ Praha 17,

2. schvaluje

znění jednacího řádu komisí RMČ Praha 17,

3. ukládá

odboru KTA zabezpečit příslušné úkony.

Zodpovídá:  Bc. Michaela Konopasková, Asistent/ka tajemníka Termín: 03.12.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF