Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000456/2018

Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2018

Rada městské části

1. schvaluje

Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2018,

2. ukládá

Mgr. J. Synkové - starostce městské části

předložit Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2018 k informaci na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF