Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000453/2018

Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro rok 2019

Rada městské části

1. projednala

vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a vypisuje od 1. 1. 2019 dotační řízení s termínem přijímání žádostí o dotace od 1. 2. 2019 a uzávěrkou přijímání žádostí do 8. 3. 2019 včetně,

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

termín vyhlášení dotačního řízení pro rok 2019 a upravené Zásady pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019,

3. ukládá

Mgr. Jitce Synkové, starostce městské části, předložit termín vyhlášení dotačního řízení pro rok 2019 a návrh upravených Zásad pro poskytování dotací k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 17 dne 10. 12. 2018.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF