Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000450/2018

Žádost o změnu v nájemní smlouvě k nebytovému prostoru č. 316 - zubní laboratoř v čp. 1114 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy spočívající v rozšíření nájmu o další nájemce a souhlas s poskytováním služeb zubní laboratoře pro nově vznikající subjekt

Rada městské části

1. projednala

žádost XXX XXXXXXXXX XX XXXX XXXX XXXXX XX nájemce prostory č. 316 - zubní laboratoř v 8. podlaží objektu polikliniky Žufanova čp. 1114, Praha 6 - Řepy o změnu v nájemní smlouvě, spočívající v rozšíření stávající nájemní smlouvy o spolunájemce XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX a žádost o udělení souhlasu s užitím výše uvedené nebytové prostory k výkonu zubní laboratoře pro nově vznikající subjekt XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

2. souhlasí

1. se změnou v nájemní smlouvě k nebytovému prostoru  č. 316 - zubní laboratoř v 8. podlaží objektu polikliniky Žufanova čp. 1114, Praha 6 - Řepy  -  nájemce XXX XXXXXXXXX XX XXXX XXXX XXXXX XX spočívající v rozšíření stávající nájemní smlouvy o nájemce:  XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X X XXXXXX XX XXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX které zde budou poskytovat služby zubní laboratoře,

2. s užitím  nebytového prostoru č. 316 - zubní laboratoř v 8. podlaží objektu polikliniky Žufanova čp. 1114, Praha 6 - Řepy  k výkonu zubní laborantky nově vznikajícím subjektem XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX,

3. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF