Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000449/2018

Návrh novely zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví

Rada městské části

1. bere na vědomí

návrh OZV hlavního města Prahy, kterou se mění OZV hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a to návazně na novelu zákona o pohřebnictví,

2. souhlasí

se zněním OZV, uvedeným v bodě 1. tohoto usnesení ve znění obsaženém v důvodové zprávě,

3. ukládá

KTA zabezpečit příslušné úkony.

Zodpovídá:  Bc. Michaela Konopasková, Asistent/ka tajemníka Termín: 04.12.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF