Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000447/2018

Vyjádření k návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol

Rada městské části

1. se seznámila

s důvodovou zprávou k návrhu změn v nové obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy ke školským obvodům mateřských škol,

2. schvaluje

úpravu názvů mateřských škol v návrhu nové obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol dle aktuálního znění zřizovacích listin schválených Us ZMČ Praha 17 000001/2018 ze dne 15. 1. 2018 takto:

Mateřská škola Socháňova, Praha 6 - Řepy, Socháňova 23/1176

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Praha 6 - Řepy, Laudova 3/1030

Mateřská škola Pastelka, Praha 6 – Řepy, Španielova 27/1316

Mateřská škola Bendova, Praha 6 – Řepy, Bendova 1/1123,

3. ukládá

OŠK zajistit odpověď MHMP.

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF