Městská část Praha 17

3. jednání Rady městské části

ze dne 28.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000446/2018

Vyjádření k návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol

Rada městské části

1. se seznámila

s důvodovou zprávou k návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy ke školským obvodům základních škol,

2. souhlasí

se zněním nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol bez připomínek,

3. ukládá

OŠK zajistit odpověď MHMP.

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF