Městská část Praha 17

2. jednání Rady městské části

ze dne 21.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000444/2018

Jmenování členů jednotlivých komisí

Rada městské části

1. jmenuje

následující členy jednotlivých komisí:

  • Komise pro dopravu a bezpečnost

předseda komise: MUDr.  Antoine Katra

členové komise:

Ing. Pavel Vlach, Ing. Marek Francl, Mgr. Bořek Černovský, Miroslav Bartoš, Jaroslav Hájek, Bc. Václav Dbalý

  • Komise kultury a vzdělávání

předseda komise: Josef Dirbák

členové komise:

Bc. Ivana Rousková, Mgr. Miroslav Šoukal, Mgr. Petr Gruber, JUDr. Věra Havlíčková, Ing. Olga Ryšavá, Mgr. Zuzana Novotná

  • Komise pro strategické plánování a územní rozvoj

předseda komise: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

členové komise:

Bc. Jan Růžička, Mgr. Martin Benkovič, Jiří Masopust, Vladimír Slíž, Pavla Janecká, Martin Marek

  • Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích"

předseda komise: Ing. Jaroslava Šimonová

členové komise:

Ing. arch. Michal Štěpař, MUDr. Kateřina Pekárková, Jiří Masopust, Vladimír Hejnic, Mgr. Jitka Synková, Petr Čermák

  • Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City

předseda komise: Ing. arch Michal Štěpař

členové komise:

Ing. Ingrid Růžičková, Mgr. Silvie Malíková, Ing. Mária Szitányiová, Lukáš Pokorný, Oldřich Staněk, Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

  • Komise pro sportovní centrum Řepy

předseda komise: Mgr. Alena Kopejtková

členové komise: 

Mgr. Jakub Lapáček, Mgr. Miroslav Šoukal, Jiří Masopust, Josef Dirbák, Miroslav Bartoš, Mgr. Daniel Černý, Mgr. Václav Soukup, Jaroslav Bíro

  • Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

 předseda komise: Mgr. Monika Čermáková

 členové komise: 

MUDr. Antoine Katra, MUDr. Kateřina Pekárková, PhDr. Jindřich Kadlec, JUDr. Věra Havlíčková, Vladimír Hejnic, Bc. Ivana Rousková

  • Majetkové a bytové komise

předseda komise: Ing. David Števík

členové komise: 

Ing. Rudolf Kubát, Mgr. Martin Benkovič, Mgr. Martina Melhemová, Ing. Pavel Franěk, Pavel Maxa, MUDr. Zdeňka Neužilová

 
  • Redakční rady

předseda redakční rady: Pavel Maxa

členové redakční rady: 

Bc. Martin Štěpař, Mgr. Petr Gruber, Mgr. Radka Sálusová, Mgr. Aleš Koutný MBA, Jan Bösser, Mgr. Silvie Malíková,

 

2. ukládá

Kanceláři starostky postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
  Postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Zodpovídá:  Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového
  Na vědomí.

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF