Městská část Praha 17

2. jednání Rady městské části

ze dne 21.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000441/2018

Jmenování tajemníků komisí Rady městské části

Rada městské části

1. se seznámila

s návrhem na jmenování tajemníků jednotlivých komisí,

2. jmenuje

s účinností ode dne schválení tohoto usnesení níže uvedené tajemníky předmětných komisí

Komise pro dopravu a bezpečnost

Tajemník komise: Mgr. Petr Taraba

Komise kultury a vzdělávání

Tajemník komise: Mgr. Naděžda Zemanová

Komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Tajemník komise: Ing. Miloslav Tlustý

Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích"

Tajemník komise: Ing. Naděžda Balázsová

Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City

Tajemník komise: Ing. Vladimíra Šrámková

Komise pro Sportovní centrum Řepy

Tajemník komise: Mgr. Naděžda Zemanová

Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Tajemník komise: Bc. Jana Císařová

Majetkové a bytové komise

Tajemník komise: Michaela Novozámská

Redakční rada

  Tajemník komise: Bc. Michaela Linhartová,

3. ukládá

odboru KTA zajistit předání příslušných dokladů.

Zodpovídá:  Bc. Michaela Konopasková, Asistent/ka tajemníka Termín: 30.11.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF