Městská část Praha 17

2. jednání Rady městské části

ze dne 21.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000432/2018

Stavba nazvaná „K Šancím 629, nová SS 102, výměna skříně" na pozemcích parc. č. 1/2, 1/3, 1434 k. ú. Řepy na rozhraní ulic K Šancím - Žalanského v Praze - Řepích

Rada městské části

1. se seznámila

s projektovou dokumentací na stavbu nazvanou „K Šancím 629, nová SS 102, výměna skříně" na pozemcích parc. č. 1/2, 1/3, 1434 k. ú. Řepy na rozhraní ulic K Šancím - Žalanského v Praze - Řepích,

2. bere na vědomí

navrhovaný stavební záměr a souhlasí s jeho realizací dle předložené projektové dokumentace,

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF