Městská část Praha 17

87. jednání Rady městské části

ze dne 06.11.2013

Usnesení

Us RMČ 000429/2013

Rekonstrukce varny MŠ Laudova, obj. Brunnerova 1011, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala
přijetí nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na službu "Rekonstrukce varny MŠ Laudova, obj. Brunnerova 1011, Praha 6 - Řepy" zadané dle §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
2. souhlasí

s přijetím nejvhodnější nabídky uchazeče GP ATELIER s.r.o. Na Beránce 2/57 Hanspaulka, 160 00 Praha 6, IČ 241 52 650, nabídková cena bez DPH 225 000 Kč, vč. DPH 272 250 Kč, financování z rozpočtu MČ Praha 17, doba zpracování PD 2,5 měsíce

3. ukládá
OURI zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí o přijetí nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo po schválení kompetentními osobami
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky
  2. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  3. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického
    seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF