Městská část Praha 17

87. jednání Rady městské části

ze dne 06.11.2013

Usnesení

Us RMČ 000427/2013

Napojení na internet k objektu "Kulturní středisko Průhon Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy"

Rada městské části

1. projednala
přijetí nabídky napojení na internet k objektu "Kulturní středisko Průhon Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy"
2. souhlasí

s přijetím nabídky  napojení na internet k objektu "Kulturní středisko Průhon Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy" firmy Telefonica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, DIČ CZ60193336
Nabídková cena za službu Internet Business, přístupová rychlost 6 Mb/s
činí 6 900,- Kč/měsíc bez DPH, 
(DPH bude fakturováno v souladu se zákonem) po dobu 24 měsíců od zprovoznění služby, financování z rozpočtu MČ Praha 17
souhlasí se spoluúčastí MČ Praha 17 na vybudování přípojky v částce 50 000,- Kč , financování ze zdrojů kapitoly 01 Rozvoj obce

3. ukládá
OURI zajistit potřebné, starostce podpis objednávky Technické specifikace služby
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky
  2. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  3. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického
    seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF