Městská část Praha 17

87. jednání Rady městské části

ze dne 06.11.2013

Usnesení

Us RMČ 000419/2013

Podklady pro výroční zprávu MHMP ze základních a mateřských škol správní oblasti MČ Praha 17 za školní rok 2012/2013

Rada městské části

1. se seznámila
se souhrnnými podklady základních a mateřských škol správního obvodu Praha 17 pro výroční zprávu MHMP
2. souhlasí
s předložením podkladů pro výroční zprávu na Odbor školství, mládeže a sportu MHMP v určené podobě a termínu
3. ukládá
OŠK předložit souhrnné podklady pro výroční zprávu na Odbor školství, mládeže a sportu MHMP
  1. Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF