Městská část Praha 17

48. jednání Rady městské části

ze dne 31.08.2016

Usnesení

Us RMČ 000391/2016

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 6 o vel. 3+1/L s přísl. ve 4. podlaží domu č. p. 1286, Španielova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením I. kola výběrového řízení na pronájem obecního bytu č. 6 o vel. 3+1/L s přísl. ve 4. podlaží domu č. p. 1286 v ulici Španielova, Praha 6 - Řepy. Výběrové řízení bylo zveřejněno od 22. 7. 2016 do 22. 8. 2016 do 17 hodin. Počet došlých obálek: 6

2. schvaluje

dle doporučení MK ze dne 29. 8. 2016 pořadí zájemců: 2, 5, 1

3. ukládá

postupovat ve smyslu usnesení

Zodpovídá:  Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF