Městská část Praha 17

24. jednání Rady městské části

ze dne 23.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000347/2019

Smlouva o úhradě měsíčních nákladů na el. energii spotřebovanou provozem lampy VO na příjezdové komunikaci k parkovišti v ul. Mrkvičkova Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala

uzavření smlouvy o úhradě měsíčních nákladů na  el. energii spotřebovanou provozem lampy veřejného osvětlení na příjezdové komunikaci k parkovišti v ul. Mrkvičkova Praha 6 - Řepy, s hlavním městem Prahou, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, zastoupenou společností Technologie hlavního města Prahy, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice,

2. schvaluje

uzavření smlouvy o úhradě měsíčních nákladů na el. energii spotřebovanou provozem lampy veřejného osvětlení na příjezdové komunikaci k parkovišti v ul. Mrkvičkova Praha 6 - Řepy, s hlavním městem Prahou, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, zastoupenou společností Technologie hlavního města Prahy, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF