Městská část Praha 17

24. jednání Rady městské části

ze dne 23.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000345/2019

Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) městské části Praha 17 na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025

Rada městské části

1. schvaluje

1. Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) městské části Praha 17 na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2. Harmonogram prací pro sestavení rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,

2. ukládá

Ing. P. Kiliánové - vedoucí Ekonomického odboru

informovat vedoucí jednotlivých odborů Úřadu městské části Praha 17 o "Zásadách" pro sestavení rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF