Městská část Praha 17

24. jednání Rady městské části

ze dne 23.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000339/2019

Rekonstrukce šatny a tříd včetně rekonstrukce stoupaček vody a kanalizace v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy - zpracování projektové dokumentace

Rada městské části

1. projednala

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby zpracování projektové dokumentace ,,Rekonstrukce šatny a tříd včetně rekonstrukce stoupaček vody a kanalizace v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy" dle §27 a) zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,

2. rozhodla

o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby zpracování projektové dokumentace ,,Rekonstrukce šatny a tříd včetně rekonstrukce stoupaček vody a kanalizace v ZŠ genpor.Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6- Řepy" dle §27 a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 k podpisu výzvy k podání nabídek,

4. ukládá

OÚRI zajistí potřebné.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF