Městská část Praha 17

24. jednání Rady městské části

ze dne 23.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000337/2019

Změna pracovního místa KTA

Rada městské části

1. projednala

změnu Organizačního řádu Městské části Praha 17 - změnu pracovního místa v odboru Kancelář tajemníka

2. schvaluje

změnu Organizačního řádu Městské části Praha 17 - změnu pracovního místa v odboru Kancelář tajemníka s účinností od 1.10.2019

3. ukládá

tajemníkovi úřadu provést změnu Organizačního řádu Městské části Praha 17 a související úkony

Zodpovídá:  Tajemník úřadu Termín: 30.09.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF