Městská část Praha 17

24. jednání Rady městské části

ze dne 23.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000333/2019

Informační koncepce MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

aktualizované znění Informační koncepce MČ Praha 17,

2. schvaluje

aktualizované znění Informační koncepce MČ Praha 17,

3. ukládá

KTA zabezpečit prostřednictvím odd. informatiky průběžnou realizaci schválené koncepce, odborům ÚMČ Praha 17 poskytnout nositeli úkolu patřičnou součinnost.

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF