Městská část Praha 17

24. jednání Rady městské části

ze dne 23.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000331/2019

Vyjádření k návrhu k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy

Rada městské části

1. se seznámila

s důvodovou zprávou k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění.

2. projednala

návrh novely obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění a nemá k ní námitky.

 

3. ukládá

OŠK zajistit odpověď MHMP.

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF