Městská část Praha 17

24. jednání Rady městské části

ze dne 23.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000330/2019

Změny rozpočtu k 30. 9. 2019 - DODATEK

Rada městské části

1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 74 - 76

2. bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 77

3. ukládá

Mgr. J. Synkové - starostce městské části

předložit Změny rozpočtu k 30. 9. 2019 - DODATEK ke schválení a k informaci na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF