Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000326/2019

Volný byt č.25 o vel.1+k.k.,v 5.podlaží,Bazovského čp. 1120, Praha 6 - Řepy k pronájmu

Rada městské části

1. projednala

návrh Majetkové a bytové komise ze dne 4. 9. 2019 na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 25 o vel. 1+k.k., v 5. podlaží domu čp. 1120, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy s žadatelkou vedenou v evidenci žádostí o pronájem bytu zařazeného do fondu ústupového bydlení, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXXX X X XXXXX

2. schvaluje

na základě doporučení Majetkové a bytové komise ze dne 4. 9. 2019 pronájem bytu č. 25 o vel. 1+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1120 v Bazovského ulici, Praha 6 - Řepy - jako bytu zařazeného do fondu ústupového bydlení XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXXX X X XXXX XX XXXXXX. Nájemní smlouva bude uzavřena  na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení při splnění potřebných podmínek. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130,-Kč/m2/měsíc/bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF