Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000313/2013

Žádost MC Řepík o krátkodobou výpůjčku zahrady u CSZS, Bendova 1121/5

Rada městské části

1. projednala
žádost MC Řepík o krátkodobou výpůjčku zahrady u CSZS, Bendova 1121/5 dne 11. 9. 2013 v odpoledních hodinách cca 14,30 - 17,30 h
2. souhlasí
s krátkodobou výpůjčkou zahrady u CSZS, Bendova 1121/5 dne 11. 9. 2013 v odpoledních hodinách Mateřskému centru Řepík
3. ukládá
KS postupovat ve smyslu usnesení
  1. , Kancelář starosty
    postupovat ve smyslu usnesení
  2. , Odbor životního prostředí a dopravy
    na vědomí

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF