Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000311/2019

Volný nebytový prostor č.301 v přízemí domu čp. 1216 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu

Rada městské části

1. se seznámila

s uvolněním nebytového prostoru č. 301 o vel. 18,50 m2 v přízemí domu čp. 1216, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy,

2. schvaluje

vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 o vel. 18,50 m2 v přízemí domu čp. 1216, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy, nájemné v min. požadované výši 1.198,21 Kč/m2/rok/bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF