Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000311/2013

Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o pronájmu v ZŠ genpor. Fr. Peřiny objektu Laudova 10/1024

Rada městské části

1. se seznámila
s dopisem SOŠ a Taneční konzervatoře Ivo Váni-Psoty, s.r.o. a  návrhem Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu.
2. schvaluje
Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu prostor v ZŠ genpor. Fr. Peřiny objekt Laudova 10/1024
3. ukládá

OŠK zajistit následné kroky, starostce MČ Praha 17 Jitce Synkové podpis Dodatku č. 1

  1. Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF