Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000297/2013

Ceník na kolumbární okénka odd. "U,V"

Rada městské části

1. projednala
ceny za nájem a za služby s nájmem spojené nově postavených kolumbárních schránek na hřbitově v Praze Řepích
2. schvaluje

cenu za nájem a za služby s nájmem spojené pro nově postavené kolumbární schránky na hřbitově v Praze Řepích na dobu 10ti let s účinností od 1.9.2013 :

nájem : 240,-Kč

služby : 2800,-Kč

celkem : 3040,-Kč 

3. ukládá
postupovat ve smyslu tohoto usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF