Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000295/2013

Zpracování PD "Přístavba zázemí a rekonstrukce sportovišť v ZŠ Laudova 1024"

Rada městské části

1. projednala

Vypsání výzvy dle §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu: zpracování projektové dokumentace "Přístavba zázemí a rekonstrukce sportovišť v ZŠ Laudova 1024" 

2. souhlasí

s vypsáním výzvy

3. ukládá

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

  1. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  2. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF