Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000292/2013

Změny rozpočtu k 31. 8. 2013

Rada městské části

1. schvaluje
rozpočtová opatření č. 52 - 56
2. ukládá
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 31. 8. 2013 k informaci a ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části dne 18. 9. 2013

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF