Městská část Praha 17

21. jednání Rady městské části

ze dne 14.08.2019

Usnesení

Us RMČ 000287/2019

„MŠ Pastelka, Španielova 1316, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému – DPS“ výzva

Rada městské části

1. projednala

vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zadané dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci:

„MŠ Pastelka, Španielova 1316, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému – DPS“

2. rozhodla

o vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zadané dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci:

„MŠ Pastelka, Španielova 1316, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému – DPS“

3. zmocňuje

p. starostku k podpisu výzvy

4. ukládá

OÚRI zajistit vše potřebné

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF