Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 19.06.2017

Usnesení

Us RMČ 000287/2017

Změny rozpočtu k 30. 6. 2017 - DODATEK II

Rada městské části

1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 48, 50 a 52

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

rozpočtová opatření č. 49 a 51

3. ukládá

panu J. Hájkovi - zástupci starostky městské části

předložit Změny rozpočtu k 30. 6. 2017 - DODATEK II k informaci na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF